ทัวร์อ่าวพังงา พายเรือเคนูที่เกาะห้องและเกาะพนัก

อ่าวพังงาเคนูทัวร์อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์คงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมอยู่มาก เป็นป่าชายเลนกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีเนื้อที่ป่าโดยรวมทั้งจังหวัด 190,265 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.17 ของเนื้อที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ (พ.ศ. 2539)[3] เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานับตั้งแต่เขตอำเภอเมืองพังงา เลียบตามชายฝั่งจนถึงเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง และบริเวณพื้นน้ำในทะเลอันดามัน ซึ่งมีพื้นที่ 80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เช่น เกาะเขาเต่า เกาะพระอาตเฒ่า เกาะโบยน้อย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหริ่ง เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะปันหยี เขาพิงกัน เป็นต้น


ทัวร์พายเรือเคนูที่เกาะห้อง เกาะพนัก อ่าวพังงา เขาตาปู เขาพิงกัน เกาะละวะ ท่องเที่ยวปลอดภัย บริการประทับใจ เปิดให้บริการตลอดทั้งปี

Phuket Canoe Tour
โปรแกรมเที่ยว อ่าวพังงา – ถ้ำลอด – เขาพิงกัน – เขาตะปู
08.00 น.  นำท่านสู่ท่าเรืออ่าวปอ
09.20 น. เดินทางสู่อ่าวพังงาโดยเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ มีเครื่องดื่ม อาหารว่าง บริการสำหรับท่านบนเรือ
10.20 น. ถึงเกาะพนักล่องเรือแคนู ชมทัศนียภาพ ตามถ้ำต่างๆได้แก่ ถ้ำค้างคาว ถ้ำโกงกาง ถ้ำมุด ถ้ำไอติม ถ้ำโจรสลัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับน้ำว่าจะสามารถเข้าชมได้กี่ถ้ำ ในแต่ละ Trip โดยใช้เวลาในแต่ละถ้ำ ประมาณ 50 นาที
12.40 น. เรือออกจากเกาะพนักเดินทางไปยังเกาะห้อง ซึ่งมีหินงอกหินย้อยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยใช้เรือแคนนูล่อง ชมทิวทัศน์ในลากูน ซึ่งมี อยู่ด้วยกัน 2 ลากูน คือ Leaving Room และ Honey moon room โดยใช้เวลา ประมาณ 50 นาที
13.00 น. ทานอาหารบุปเฟ่ต์บนเรือ มีเมนูอาหารกลางวันบริการหลายชนิด พร้อมกับล่องเรือเพื่อเดินทางไปสูู่่เขาพิงกัน หรือ เขาตะปู ที่ชาวต่างชาติรู้จักในนาม James Bond Island
ให้ท่านได้ถ่ายรูป และซื้อของ ที่ระลึกโดยใช้เวลา ประมาณ 50 นาที
14.30 น.  ออกเดินทางเพื่อไปเล่นน้ำ หรือหัดพายแคนูด้วยตนเองที่เกาะละวะ หรือ ที่เกาะนาคา
15.10 น. เล่นน้ำประมาณ 30 นาที
16.30น.  กลับสู่ท่าเรือ เดินทางกลับที่พัก
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
  • รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ-โรงแรม
  • เรือโดยสาร
  • เรือเคนู + คนพายเรือ + เสื้อชูชีพ
  • อาหารกลางวัน
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันภัยอุบัติเหตุ
เงื่อนไขและ ข้อกำหนด
  • เมื่อท่านจองแล้วสามารถยกเลิกได้ แต่ต้องอย่างน้อยล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันไปทัวร์
  • ท่านสามารถจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 วัน
  • เมื่อมีการสั่งจอง เราจะยืนยันกลับโดยทาง อีเมล์ หรือ แฟกซ์ ท่านต้องมัดจำการจองจำนวนเงิน 50% โดยวิธีการโอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี: นายอัษฎกร เกื้อกูล หมายเลขบัญชี: 4014575546 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสี่แยกท่าเรือภูเก็ต
  • สำหรับลูกค้าสามารถมาจ่ายกับตัวแทนของ ทัวร์ทะเล ที่ จ. ภูเก็ต ท่านสามารถจ่ายได้ทั้งเงินสดและเครดิตการ์ด (วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด) ถ้าจ่ายเครดิตการ์ด จะมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 3% โดยเพิ่มจากจำนวนทั้งหมดที่ทางลูกค้าจะต้องจ่าย
วิธีการจองทัวร์
ท่านสามารถจองผ่านเว็บไซด์หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 086 – 951 – 1117, 089 – 727 – 7728
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.